Disclaimer

Algemene voorwaarden van www.vlaamsefilm.be

Algemeen

Vlaamsefilm.be is een online product van het VFPB, de Vlaamse Filmproducentebond.

Vlaamsefilm.be is voor iedereen toegankelijk op voorwaarde dat de gebruiker de bepalingen, de voorwaarden en de waarschuwingen uit de algemene gebruiksvoorwaarden van de site aanvaardt. Door van Vlaamsefilm.be gebruik te maken, aanvaardt men automatisch en onherroepelijk genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen.

Gebruik

Het materiaal op Vlaamsefilm.be is beschikbaar voor iedereen zolang het voor persoonlijke en privé doeleinden wordt gebruikt. Alle inhoud op Vlaamsefilm.be zoals afbeeldingen, video’s, tekst, audio, downloads, e.a. zijn door auteursrechten beschermd. Het copyright van dit materiaal blijft ten allen tijde bij de oorspronkelijke eigenaars. Geen enkel deel of materiaal van deze site mag gedistribueerd of gekopieerd worden voor commercieel gebruik zonder expliciete toestemming van de respectievelijke copyright eigenaars.

Materiaal dat expliciet als download wordt aangeboden op Vlaamsefilm.be mag enkel gereproduceerd worden indien het gebruikt wordt in de context van de audiovisuele creatie waartoe het materiaal behoort of verwijst. In elk ander geval mag Vlaamsefilm.be (of een onderdeel van) niet gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, bezocht of anderzijds geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van vlaamsefilm.be.

Beeldmateriaal, tekst, pagina design of vorm van de Vlaamsefilm.be website mag in geen enkel geval hergebruikt worden met toevoeging van een trademark, logo of andere eigendomsinformatie zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van vlaamsefilm.be.

Onder geen beding mag content van Vlaamsefilm.be systematisch en/of automatisch geëxtraheerd worden zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van vlaamsefilm.be. Een databank mag zich ook niet baseren op substantiële delen van Vlaamsefilm.be zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van vlaamsefilm.be.

Vlaamsefilm.be respecteert het intellectueel eigendomsrecht van anderen. Indien u ervan overtuigd bent dat uw intellectueel eigendom onrechtmatig gebruikt werd op Vlaamsefilm.be, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen via het contactformulier.

Verantwoordelijkheid

Alle informatie & materiaal wordt zoveel mogelijk door Vlaamsefilm.be op juistheid gecontroleerd. De website is echter niet verantwoordelijk voor mogelijks onjuiste informatie. Indien u informatie of materiaal op de website vindt die volgens u onjuist is, dan kan u dit steeds melden via ons contactformulier. Al de informatie wordt geleverd "in de staat waarin ze zich bevindt", zonder welke waarborg ook. Vlaamsefilm.be sluit elke waarborg uit ten aanzien van bovenstaande gegevens, en meer bepaald elke waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak. Vlaamsefilm.be wijst verder alle aansprakelijkheid af voor de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid ervan, ongeacht het geplande gebruik van de adressen, inlichtingen, producten en materiaal die zich op de site bevinden.

Vlaamsefilm.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenten, schadevergoeding die als straf werd uitgesproken noch voor andere schade van welke aard ook, meer bepaald voor schade die voortvloeit uit een verlies van gebruik, van adres, van gegevens of van databanken, noch voor winstverlies ingevolge vertraging in verband met het gebruik van de site, noch voor de onmogelijkheid deze te gebruiken, noch voor schade in verband met informatie, programma's, producten, diensten of materiaal.

Links naar sites of adressen van derden

Vlaamsefilm.be kan soms links bevatten naar externe sites of adressen en dit veelal voor het gebruiksgemak van de bezoekers. Vlaamsefilm.be oefent geen enkele controle op bovengenoemde sites en adressen uit en wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af. Het feit dat die links en adressen op Vlaamsefilm.be worden opgenomen, betekent niet dat Vlaamsefilm.be de inhoud van die sites en adressen goedkeurt, noch dat er enige verband bestaat tussen Vlaamsefilm.be en de uitbaters van die sites of adressen.

Vlaamsefilm.be behoudt zich het recht voor alle door gebruikers of eender welke derden gepleegde inbreuken op de wet of op onderhavige gebruiksvoorwaarden met alle rechtsmiddelen te vervolgen.

Garantie

Vlaamsefilm.be probeert ten allen tijde toegang tot de site te verzekeren. De site kan af en toe ontoegankelijk zijn voor herstelling, onderhoud of de lancering van nieuwe functionaliteiten en/of diensten. Vlaamsefilm.be probeert deze onderbrekingen of storingen steeds zo kort mogelijk te houden. Vlaamsefilm.be kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke gevolgen van storingen of onderbrekingen. Vlaamsefilm.be garandeert niet dat de servers waarop de website draait fout- of virusvrij zijn en Vlaamsefilm.be accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen hiervan. De gebruiker wordt geadviseerd ten allen tijde de nodige stappen te ondernemen om de veiligheid van zijn/haar eigen toestel en verbinding te garanderen.

Vlaamsefilm.be biedt verder de mogelijkheid om contact op te nemen met de redactie (via mail, post en/of contactformulier). Vlaamsefilm.be probeert ten allen tijd deze fysieke en digitale post tijdig te beantwoorden. De website garandeert echter in geen geval dat elke communicatie zal beantwoord worden.

Laster

Opinies die op deze site worden uitgedrukt zijn niet noodzakelijk deze van Vlaamsefilm.be. Indien u content op de website vindt die volgens u lasterend zijn, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen via het contactformulier.

Gebruikersgedrag

De toegang tot Vlaamsefilm.be verstoren of de website beschadigen of aanpassen – zij het door bewuste aanval of door onrechtmatig gebruik van de site – is in geen enkel geval toegelaten. Het is verboden Vlaamsefilm.be te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd, onwettelijk of in strijd met onderhavige algemene voorwaarden zijn.

De site mag in geen enkel geval gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Het verzenden of (her)gebruiken van materiaal dat illegaal, lasterend, obsceen, onterend of bedreigend is; of een breuk van copyright, trademark, vertrouwen, privacy of andere rechten; of kwetsend of verwerpelijk voor derde partijen; of dat software virussen, politiek campagnemateriaal, commerciële boodschappen, kettingboodschappen, of spam bevat;
  • voor frauduleuze of criminele doeleinden;
  • het systematisch pesten of ongemak bezorgen aan derden.

Jurisdictie en rechtspositie

Vlaamsefilm.be behoudt het recht om deze disclaimer ten allen tijde te herzien en/of aan te passen in de toekomst. Alle revisies zullen beschouwd worden als van toepassing van het moment van de eerste publicatie van de site. De website valt onder het Belgisch recht, elk dispuut met betrekking tot Vlaamsefilm.be vallen onder de jurisdictie van het Brussels gerecht, België.